KAMI MENAWARKAN

KERAJAAN & KORPORAT :

 1. Kursus Pembinaan Pasukan (Team Building)
 2. Kursus Transformasi Pekerja Cemerlang
 3. Kursus Kecemerlangan Organisasi
 4. Kursus Kepimpinan Berkesan
 5. Kursus Komunikasi Berkesan
 6. Kursus Pengurusan Stres
 7. Lain-lain kursus yang diperlukan penganjur

PELAJAR IPT & SEKOLAH :

 1. Kem Motivasi Pelajar
 2. Kem Kepimpinan Pelajar
 3. Perkhemahan Unit Beruniform
 4. Kem Pelajar ‘High Risk’ / ‘Hardcore’
 5. Khemah Ibadat
 6. Program Bestari Solat
 7. Program Ihya’ Ramadan
 8. Seminar Teknik Belajar Berkesan
 9. Seminar Teknik Menjawab Peperiksaan
 10. Ceramah Motivasi, Kepimpinan & Keagamaan

 

 • Kualiti pelaksanaan program merupakan teras utama dan budaya kerja kami. Pihak kami menjanjikan suatu kelainan dalam pengendalian program dengan pendekatan yang ceria tetapi penuh pengisian dan falsafah yang bermanfaat dalam bentuk tersurat dan tersirat berbantukan modul-modul tertentu.

 

 • Kami berpengalaman mengendalikan program melibatkan pelbagai organisasi kerajaan, korporat dan institusi pendidikan seluruh Negara. Kami yakin dengan kualiti kami apabila lebih 80% menerima pelanggan berulang.

 • Pasukan kerja yang komited dan berpengalaman merupakan satu kekuatan kepada kami untuk memberikan yang terbaik dari segi kualiti, pengisian dan pengurusan program.